Meistä

Meistä

Tarina

Vinkkelin kehittäjä Jouni Tuikkanen on kasvanut venepuusepäksi suurten suomalaisten opeissa. Matkalla hän on oppinut, että vain valmiin työn ulkonäkö merkitsee ja että lopputulosta hiotaan täydellisyyteen saakka. Ehdoton tyytyväisyys ei tunne kompromisseja.

Puusepän elämän suuriin rakkauksiin kuuluvat puuverstaan tuoksu ja tuntu, jotka tenhoavat tulijan jo kynnyksellä. Missään muualla ei synny vastaavaa kokemusta kuin aistien herkistyessä uuteen päivään verstaalla. Verstas on kuin koti – rakas tila, jossa unelmat ja tyytyväisyys vievät vuorovedoin kohti täyttymystä.

Puun rikas luonne ja loputtomat mahdollisuudet pitävät puusepän liikkeessä. Ne tukevat sisäisen taitelijan loputonta ideointia, jonka tuloksena syntyy uusia tuoteinnovaatioita ja luovia toteutuksia. Suurta luovuutta pidetään tietyissä tilanteissa heikkoutena, mutta yhdistettynä kompromissien mahdottomuuteen syntyy myös käyttökelpoisia tuotteita.

Kodeissa puusepän silmä porautuu yksityiskohtiin. Upeimmillaan ne puolustavat paikkaansa ja ylistävät tekijäänsä, toisinaan taas ruokkivat pyrkimystä parempaan. Yksityiskohta ylitse muiden ovat listoitukset ja niiden nurkkaliitokset, jotka joko nauravat rumasti tai ovat vielä vailla tekijäänsä. Siinä on kylliksi ongelmaa puusepän silmälle ja selkärangalle.

Niinpä puusepän mieli haki aikansa ongelmaan ratkaisua – keinoa toteuttaa kattolistojen jiirikulmat vaivattomasti ja ajallaan rakennus- tai remonttiprojektin päätteeksi. Päässä pyörivät ideat muotoutuivat verstaalla koekappaleiksi, kunnes käsissä oli täydellisen jiirikulman prototyyppi. Jalostamalla prototyyppiä edelleen kehittyi Vinkkel-valmiskulma variaatioineen, ja tänään pienteollisessa tuotannossa on kokonainen Vinkkel-mallisto suomalaisiin koteihin.

Vinkkel-valmiskulma perustuu oivallukseen, että kesken jäävien listaurakoiden ja irvistävien kattolistanurkkien ikeeseen on olemassa helpompi ratkaisu. Vinkkel-tuotteiden ansiosta kulmat eivät ole enää kattolistoituksen vaativin kohta, eikä listoitus vaadi kompromisseja. Sen sijaan jiirinurkat syntyvät joutuin, puusepän laatua tavoitellen ja resursseja sekä hermoja säästäen.

Vinkkel-valmiskulmat ovat puusepän oodi loppuun viedyille listaurakoille ja viimeistä jiiriä myöten valmiille kodeille, joiden tuntu tenhoaa jo kynnyksellä ja antaa tilaa uusille unelmille.

Kokkolassa 6.12.2022

Jouni Tuikkanen
Yrittäjä ja Vinkkel-tuoteperheen kehittäjä

Arvot

Enemmän vähemmällä

Energiankulutuksen ja resurssienkäytön minimointi ohjaa Vinkkel-tuotteiden suunnittelua, valmistusta, pakkaamista ja kuljetusta.

Toimimme materiaali- ja energiahukan ehkäisemiseksi toimitusketjussa alkaen omasta tuotannostamme logistiikkaan sekä rakennus- ja remonttikohteisiin asti.

Viimeistely

Vaalimme kauneutta yksityiskohtia myöten emmekä suostu kompromisseihin sen kustannuksella.

Autamme rakentajia ja remontoijia pääsemään mahdollisimman lähelle puusepän laatua.

Lisäämme hyvinvointia ja kokonaislaatua sitoutumalla laadukkaisiin, kestäviin ratkaisuihin.

Kursailemattomuus

Suunnittelemme oivaltavia, mutta yksinkertaisia tuotteita avuksi rakentajille ja remontoijille.

Vastaamme saamistamme kehuista tukeutumalla vankkaan osaamiseen ja kokemukseen sekä tekemällä osuutemme tinkimättömästi.

Tuotamme helppoutta ja tyytyväisyyttä olemalla helposti lähestyttäviä sekä toimimalla sulavasti ja säntillisesti.